Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Pojem/ Jméno Definice
Vnitřní komando

Pracovní komando, v kterém vězni Malé pevnosti vykonávali nejrůznější činnosti uvnitř věznice.

Volksdeutsche

Etničtí Němci. Němci, kteří se narodili a ještě před válkou žili za hranicemi vlastního Německa. Například na území Československa, kde tvořili početné národnostní (tzv. jazykové) ostrovy.

Vyhlazení Lidic

Lidice. Obec na Kladensku, jejíž obyvatelé byli na základě vykonstruovaných důkazů obviněni z podílu na přípravě atentátu na R. Heydricha. V zásahu proti obci, který proběhl 10. června 1942 jako msta za smrt R.Heydricha, bylo 173 mužů na místě zastřeleno. Ženy byly poslány do koncentračního tábora Ravensbrück. 81 dětí bylo zavražděno ve vyhlazovacím taboře Chelmno, dalších 7 bylo vybráno k poněmčení a 6 dětí ve stáří do jednoho roku nacisté umístili do německého nalezince v Praze-Krči. Obec Lidice byla srovnána se zemí.

Vyhlazovací tábory

Po vypuknutí války, v souvislosti s genocidou evropských Židů, zakládali nacisté tzv. vyhlazovací tábory určené k hromadné likvidaci mužů, žen a dětí.

Západní a východní výsadky

Parašutistické výsadky, tzv. (para)desanty, vysílané na území obsazeného Československa z Velké Británie nebo ze Sovětského svazu. Jejich členové plnili na okupovaném území nejen zpravodajské, sabotážní, organizátorské (zakládání a vedení partyzánských oddílů), ale také politické (výsadky ze SSSR) úkoly. Nejznámějším desantem byl Anthropoid, jehož členové Josef Gabčík a Jan Kubiš vykonali atentát na Reinharda Heydricha.

Zastupující říšský protektor

Dle Hitlerova výnosu z 16. března 1939 stál v čele Protektorátu Čechy a Morava jemu odpovědný říšský protektor (Reichsprotektor). V souvislosti se změnou okupační politiky odešel v září 1941 Konstantin von Neurath, který zastával tuto funkci, na zdravotní dovolenou, aniž by byl ovšem Hitlerem odvolán. Na jeho místo přišel Reinhard Heydrich, který pak užíval titulu „zastupující“ říšský protektor. Tím byl také Heydrichův nástupce Kurt Daluege, jenž byl ve funkci do té doby, než byl v roce 1943 konečně von Neurath odvolán a novým říšským protektorem jmenován Wilhem Frick.