Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Karl Hermann Frank

Karl Hermann Frank (1898-1946) byl přední postavou nacistického okupačního aparátu v českých zemích. Narodil se Karlových Varech a stal se knihkupcem. Angažoval se v protistátním sudetoněmeckém hnutí, stal se poslancem československého parlamentu za Sudetoněmeckou stranu. Po okupaci českých zemí nacistickým Německem byl jmenován státním tajemníkem u říšského protektora pro Čechy a Moravu, v srpnu 1943 dokonce německým státním ministrem pro Čechy a Moravu. Měl na svědomí největší nacistické zločiny v Protektorátu. Po válce byl v Praze odsouzen k smrti a popraven.

Ladislav Karel Feierabend

(1891-1969). L.K.Feierabend se stal v září 1938 ministrem zemědělství ve vládě generála Syrového a byl též ministrem v protektorátní vládě generála Eliáše. Zapojil se do činnosti odbojové organizace Politické ústředí a po jejím prozrazení emigroval v lednu 1940 do Velké Británie. Tam se stal ministrem exilové vlády. Jeho rodina ovšem zůstala v Protektorátu a její většina skončila v koncentračních táborech. Po válce se Feierabend na krátkou dobu vrátil do Československa, aby po únoru 1948 znovu emigroval, tentokrát do USA.

Stránka: