Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Jaroslav Fiala

Tajný spolupracovník gestapa, který se na jaře 1945 snažil z alibistických důvodů přiklonit k odboji. Za to byl gestapem zatčen a 2. 5. 1945 v terezínské Malé pevnosti popraven.

Junák

Založený roku 1912 A. B. Svojsíkem, jemuž byla vzorem britská skautská organizace. Oproti ní však byl Junák obohacen o český národní aspekt a myšlenky kanadského hnutí Woodcraft, co se týká důrazu na výchovný rozměr života v přírodě. Roku 1919 vznikla zastřešující organizace Svaz Junáků - skautů a skautek Republiky československé. Organizace pracovala i v prvních letech Protektorátu, ovšem v roce 1940 byla okupanty zakázána. Obnovena byla po zániku Protektorátu, nicméně v době komunistického Československa (s výjimkou období 1968-70) opět nesměla vyvíjet svou činnost. Renesanci pak zaznamenala po revoluci v roce 1989.

Stránka: