Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Emanuel Moravec

(1893-1945). Narozen v Praze. Za první světové války padl do ruského zajetí a záhy nato vstoupil do srbské dobrovolnické divize, z které pak přešel do tvořících se československých legií. Po návratu do vlasti zůstal v armádě. Ve 30. letech po mnoha profesních i soukromých peripetiích získává místo na Vysoké škole válečné a působí též jako vojenský publicista. Dosahuje hodnosti plukovníka. Je velitelem čestné stráže u rakve T. G. Masaryka. Po podepsání Mnichovské dohody, s kterou ostře nesouhlasí, se stává odpůrcem kapitulantského postoje československé vlády a Edvarda Beneše. Po zřízení Protektorátu se obává, že bude za své postoje v době 1. republiky zatčen. Místo toho je mu však okupanty nabídnuta spolupráce na propagandistickém poli, kterou přijímá a působí jako publicista. V lednu 1942 se stává ministrem školství, v květnu 1942 pak také předsedou Kuratoria pro výchovu mládeže. Po vypuknutí Pražského povstání spáchal sebevraždu.

Mimořádné lidové soudy

Instituce retribučního soudnictví v poválečném Československu. Byly ustaveny na základě tzv. velkého retribučního dekretu (Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech), aby ve zkrácených řízeních projednávaly případy válečných zločinců a zrádců z řad Čechů, Němců a příslušníků jiných národností, kteří působili na okupovaném území české, moravské a slezské části předmnichovského Československa.

Mládež Národního souručenství (MNS)

Vzniká v květnu 1939 jako mládežnický orgán Národního souručenství, který je zpočátku vnímán řadou jeho členů jako platforma pro pasivně rezistentní či přímo odbojový postoj vůči okupaci. Jednotlivé organizace MNS pořádaly kulturní a společenské akce, jež měly nezřídka vlastenecký podtext. Mladé Národní souručenství bylo v pozdějších letech opakovaně kritizováno aktivistickými novináři za příliš laxní postoj při uplatňování ideologické převýchovy české mládeže v duchu nacionálního socialismu. Jeho nástupcem se na tomto poli nakonec stalo Kuratorium pro výchovu mládeže.

Mnichovská dohoda

Dohoda o připojení části československého pohraničí k nacistickému Německu, uzavřená bez přímé účasti zástupců Československé republiky na konferenci čtyř velmocí (Velká Británie, Francie, Itálie, Německo) v Mnichově 30. září 1938. V jejím důsledku skončilo období tzv. První československé republiky.

Musulman

Synonymum slova „muslim“. V koncentračních táborech slangové označení pro podvyživeného vězně blížícího se smrti.

Stránka: