Slovník pojmů a jmen

Instituce retribučního soudnictví v poválečném Československu. Byly ustaveny na základě tzv. velkého retribučního dekretu (Dekret prezidenta republiky č. 16/1945 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech), aby ve zkrácených řízeních projednávaly případy válečných zločinců a zrádců z řad Čechů, Němců a příslušníků jiných národností, kteří působili na okupovaném území české, moravské a slezské části předmnichovského Československa.