Projekt Školákem v Protektorátu


Projekt Památníku Terezín Školákem v Protektorátu vychází z myšlenky přiblížit nejmladším generacím realitu nacistického totalitního režimu na příkladu, který je jim nejbližší – školním prostředí. Jeho záměrem je ukázat dnešním školákům, jak by mohli být postiženi, kdyby žili v takovémto režimu.

Kromě představení obecné situace v protektorátním školství pracuje projekt také s konkrétními projevy krajní represe vůči české školní mládeži, v níž určitou roli sehrála i věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti. V této souvislosti je asi nejznámějším případ 84 žáků dvou škol města Roudnice nad Labem v období  heydrichiády, kteří byli za údajnou přípravu vraždy ředitele roudnické německé obecné školy, výroky proti nacistické třetí říši a schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha uvězněni ve zmiňované věznici. Někteří pak byli následně posláni do koncentračních táborů, z kterých se jich většina nevrátila.

Příprava vzdělávací internetové stránky probíhala v období let 2010 až 2011. Web je zpřístupněn veřejnosti od počátku roku 2012.