JINÉ ŠKOLY


1
2
3
4


V době existence Protektorátu Čechy a Morava byste navštěvovali některou z odborných, učňovských a jiných škol.

Odborné a učňovské školství se nacházelo v centru pozornosti okupantů, ale zároveň mimo jejich hlavní negativní nápor. Tyto školy totiž zabezpečovaly potřebný přísun kvalifikovaných sil do válečné výroby. 

Právě díky předpokládanému využití absolventů těchto škol ve výrobě došlo v různých případech i ke zlepšování podmínek pro praktickou výuku. Při řadě průmyslových škol byly otevírány abiturientské kurzy, kde se často přeškolovali odmaturovaní gymnazisté.

K určitému rozvoji odborných škol docházelo i kvůli rušení škol středních. Studenti ze zrušených gymnázií hledali náhradní studium právě na odborných školách.

I tak byl ovšem ovlivňován obsah výuky na těchto školách a některé byly z represivních důvodů zavírány a rušeny, jejich žáci a učitelé vězněni.