Atentát na Heydricha


Místo atentátu na R. Heydricha v Praze, Památník Terezín

Místo atentátu na R. Heydricha v Praze (Památník Terezín)

27. května 1942 byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (   Reinhard Heydrich ).

Nacistickou odpovědí na atentát bylo vyhlášení druhého stanného práva (   stanné právo ), které znamenalo vyostřený teror ze strany okupantů. Jeho dopady pocítily i české školy. 

Národní politika - vyhláška

Vyhlášení civilního výjímečného stavu (Knihovna Národního muzea, Národní politika, č. 144 (28. 5. 1942), ročník LX, s. 1)

Školy se snažily zavést nejrůznější opatření s cílem uchránit sebe i žactvo a školu před perzekucí.

Co tehdy vysílal protektorátní rozhlas?

Protektorátní rozhlas vysílal 7. 6. 1942 reportáž ze smuteční slavnosti na Pražském hradě po smrti Heydricha. Zde si ji můžete poslechnout:

Archiv Českého rozhlasu.

Prohlédněte si ukázky z Národní politiky, které odrážejí události po atentátu na Reinharda Heydricha. Jakým způsobem je podáván postoj českého obyvatelstva k atentátu? Všimněte si sloupců se jmény popravených! Jak takovéto zprávy mohly působit na čtenáře?!

Jednou z největších akcí vůči studentům v době heydrichiády bylo zatčení a uvěznění žáků a žákyň dvou středních škol z Roudnice n. Labem.

 

Co se dělo po atentátu na školách?

V souvislosti s atentátem přednesl ministr školství   Emanuel Moravec projev, který museli nejprve vyslechnout všichni učitelé. Poté měli za úkol reprodukovat jej žákům – buď před shromážděním všech studentů nebo v jednotlivých třídách (vždy před dalším členem učitelského sboru – jakožto svědkem).

E. Moravec na manifestaci pro říši, ČTK.

E. Moravec na manifestaci pro říši (ČTK)

Podle Moravce musela být „česká škola nositelkou říšské myšlenky, profesoři a učitelé jejími apoštoly“.

Z vysílání protektorátního rozhlasu

Emanuel Moravec vystoupil po smrti Heydricha v protektorátním rozhlase s tímto apelujícím projevem k českému národu.

Archiv Českého rozhlasu.

V následujících letech byla Heydrichova smrt vždy kolem výročí atentátu připomínána, a to i na českých školách.

Instrukce k vzpomínkovém projevu k výročí úmrtí R. Heydricha (SOkA Kolín, fond 401 - OA Kolín, k. 38, oběžníky pro sbor)