Výročí 


Státní svátky a významné dny, jako 28. říjen (vyhlášení Československé republiky v roce 1918) a 7. březen (připomínka narozenin prvního československého prezidenta T. G. Masaryka) byly po vzniku Protektorátu zrušeny a nahrazeny novými významnými výročími:

15. březen - připomínka vzniku Protektorátu Čechy a Morava

20. duben - narozeniny Adolfa Hitlera

Každoročně si žáci připomínali též 12. červenec - narozeniny protektorátního prezidenta Emila Háchy


Zrušen státní svátek -  28. října.

Každý rok přicházela do škol důrazná upozornění, že se v tento den nemá ani v náznacích výročí vzniku republiky připomínat. Školy pak přijímaly různá preventivní opatření, aby zamezily neočekávaným republikánským projevům žáků.

Zde si můžete přečíst, co vše měli učitelé žákům připomenout, vštípit a zakázat:

SOkA Kolín, fond OA Kolín, k. 32.