Nálety


Už v době 1. československé republiky (zákonem o ochraně a obraně proti leteckým útokům z dubna 1935) byla zřízena civilní protiletecká ochrana (CPO). Jejím úkolem bylo především zabezpečit pro obyvatelstvo plynové masky a zřídit dostatek veřejných protileteckých krytů. Na významu nabyla po vypuknutí 2. světové války. Z hlediska organizačního byla protektorátní CPO v roce 1941 začleněna do německé protiletecké ochrany (   Luftschutz ).

Specifickou otázkou protiletecké ochrany byla ochrana žáků ve školách.

Protiletecká ochrana ve výuce

Pohotovostní služba ve škole

Směrnice k protiletecké ochraně

Nebezpečí po náletu

Ohlašování náletů