Úcta k říši


Okupace nacistickým Německem a vznik Protektorátu Čechy a Morava měly téměř okamžitý dopad na život české společnosti i českých škol.

Co tehdy vysílal protektorátní rozhlas?

16. března 1939 vystoupil se svým projevem k vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava prezident   Emil Hácha . Zde si jeho řeč můžete poslechnout:

Archiv Českého rozhlasu.

19. března 1939 se konala na Václavském náměstí v Praze přehlídka wehrmachtu, která měla být ukázkou síly německého vojska. Níže máte možnost poslechnout si krátký zvukový záznam rozhlasového přímého přenosu z přehlídky, kterou komentoval populární český publicista   František Kocourek .

Archiv Českého rozhlasu.

„Školní místnosti (schodiště, chodby, učebny) jest tak vyzdobiti, aby ze školní výzdoby byla obrazově patrna příslušnost Protektorátu k Říši, dále myšlenka bezvýhradného včlenění českého národa do prostoru Velkoněmecka.“

(Oběžníky pro sbor 1942/1943, 5. 4. 1943, SOkA Kolín, f. 401, OA Kolín, k. 38.)

Kdy a čemu bylo přikázáno vyjadřovat úctu (některé příklady)?

  • bylo nutno vzdávat úctu říšským vlajkám, praporům a standardám;
  • obyvatelstvo mělo říšské symboly uctívat v pozoru se sejmutou pokrývkou hlavy; zpočátku existence Protektorátu bylo ještě dobrovolné vzdát poctu zvednutím pravé ruky;
  • pocta se vzdávala také při hraní německé státní hymny a písně   Horst Wessel Lied ;

Následující oběžník přináší pokyny k zavedení arijského pozdravu (vztyčená pravá ruka) na Obchodní akademii v Kolíně, jaro 1943, viz bod 1.

obeznik pro skolstvo

  SOkA Kolín, fond Obchodní akademie, k. 32, oběžníky pro žactvo 1942/1943, oběžník pro žactvo č. 46.

Výzdoba tříd a škol

Pojmosloví

U příležitosti 2. výročí vzniku Protektorátu byla v Praze v Národním muzeu otevřena výstava Deutsche Grösse,  (Německá velikost), přibližující historii a současnost Velkoněmecké říše.