Poděkování

Poděkování


Vedle institucí, které jsou uvedené jako partneři projektu, patří poděkování také Anně Žůrkové, Ing.
Miroslavu Kubíkovi, Doc. Mgr. Martinu Veselému, PhD., Gymnáziu Kroměříž a obecním úřadům Nebovidy a Žabeň za poskytnutí materiálů z jejich soukromých zdrojů a archivů.