Slovník pojmů a jmen

Emil Hácha (1872-1945) byl prezident Česko-Slovenské republiky (1938-1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Narodil se v Trhových Svinech v rodině berního úředníka. Stal se uznávaným právníkem, v letech 1925-1938 stál v čele Nejvyššího správního soudu. Do zatčení předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše v září 1941 a příchodu Reinharda Heydricha se Hácha snažil podporovat české kulturní aktivity a brzdit nacistický germanizační tlak. Poté však postupně rezignoval, jeho fyzický i duševní stav byl zcela podlomen. Po osvobození republiky byl v květnu 1945 zatčen a internován ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.