Sběrové akce 


 

„Ministerstvo školství nařizuje žactvu všech škol povinný sběr ovocných pecek všeho peckovitého ovoce.“ (září 1942) 

"Poněvadž vánočním prázdnem utrpěl sběr odpadkových hmot …vybízím žactvo, aby každý v nejbližší hodině tělocviku přinesl do školy nejméně 3 kg odpadků.“ 

„Tresty – výstraha: Níže uvedené žactvo, které vykázalo liknavost při sběru odpadků, respektive již podruhé je upozorňováno na povinnost sběru… vybízím, aby zvýšeným sběrem odpadků napravilo nedodržování nařízení o sběru…, neboť jinak bude ředitelství nuceno potrestati toto žactvo… ředitelskou důtkou, třídní důtkou a horším stupněm z chování.“

 (SOkA Kolín, fond 401 - Obchodní akademie Kolín, oběžníky pro žactvo, září 1942 - leden 1943)

Sběr na škole pro ženská povolání v Praze (ČTK)

 

Po celé válečné období probíhaly na školách nejrůznější sběrové akce. 
Okupanti byli toho názoru, že školní kolektivy lze využít jako levnou pracovní sílu.

Mládež pod vedením učitelů sbírala ´kde co´ a „soutěžila“ o to, kdo více přispěje druhotnými surovinami k „záchraně“ hroutící se říše. Školy se měnily v rozsáhlé "sběrny surovin"

Učitel musel svou autoritou žáky motivovat k vysokým pracovním výkonům. Podle kilogramů odevzdaných surovin se hodnotil přístup pedagogického sboru k práci. Učitelé měli za úkol dohlížet, aby žáci nepodváděli a byli vedeni k poctivosti.

Předepsané množství sběru, které mělo být žáky odevzdáváno, se průběžně měnilo. Například na Obchodní akademii v Kolíně se v červnu 1943 zvýšilo z 1 kg na 2 kg měsíčně na každého žáka.
 

Sběrové akce probíhaly i v době prázdnin.

Podívejte se, co vše se sbíralo.

 

Co tehdy vysílal protektorátní rozhlas?

Sběrové akce byly podporovány i médii, např. protektorátním rozhlasem. Poslechněte si zvukovou nahrávku, v které se vyjadřuje jeden uvědomělý učitel ke sběru oděvů pro německé vojáky bojující na východní frontě v zimě 1941/1942.


 Archiv Českého rozhlasu. 

Kromě sběru prováděného v průběhu celého roku byly vyhlašovány i nárazové sbírky v důsledku aktuální situace na válečných frontách. Například v prosinci 1941, kdy německá armáda v důsledku nedostatku zimní výstroje strádala v průběhu bitvy u Moskvy, byla vyhlášena sbírka zimních potřeb pro německé vojáky, jež byla zaštítěna prezidentem E. Háchou.

 

Odkaz 5

Letáček - sběr šatstva, 1942 (Národní archiv, fond Ministerstvo školství 1918-1949)

Vyhlášeny byly také sbírky knih, obrazů a snímků z Čech a Moravy, společenských her (šachy, dáma, domino apod.) pro české totálně nasazené dělníky v říši.  

V polovině října 1943 byla vypsána desetidenní sbírka pomoci pro Německý Červený kříž.