Slovník pojmů a jmen

Jeden z nejvýše postavených nacistů, šéf bezpečnostní policie (gestapo, kriminální policie) a bezpečnostní služby (SD), který spoluorganizoval genocidu evropských Židů (holokaust). 27. září 1941 byl vyslán do Prahy, kde se stal zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava. Po nástupu do této funkce vyhlásil stanné právo, jemuž padlo za oběť několik stovek vlastenců. 27. května 1942 provedli českoslovenští vojáci vyslaní z Velké Británie (Jan Kubiš a Josef Gabčík) na Heydricha atentát. Utrpěl při něm zranění, na jehož následky 4. června 1942 zemřel.