Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Technická nouzová pomoc

Technische Nothilfe. Složka německé pořádkové (uniformované) policie. Organizovala a zajišťovala likvidaci škod způsobených spojeneckými leteckými útoky.

Totální nasazení

Nucené nasazení pracovních sil do válečně důležitých odvětví, zavedené v rámci totální mobilizace po porážce německých vojsk u Stalingradu. Na práci do Německa byly poslány celé ročníky české mládeže narozené v letech 1921–1922, později i 1918–1920. Byli nasazeni v průmyslu, polovojenských pracovních oddílech (Luftschutz, Technische Nothilfe) či na zákopových pracích. Celkově bylo na práci pro říši posláno na 600 000 osob z českých zemí.

Totální válka

V jejím rámci je pro válečné snažení využíváno veškerých možných finančních, hospodářských a lidských zdrojů. Nacistické Německo ji vyhlásilo 30. ledna 1943, po porážce německých vojsk u Stalingradu.

Stránka: