Slovník pojmů a jmen

Technische Nothilfe. Složka německé pořádkové (uniformované) policie. Organizovala a zajišťovala likvidaci škod způsobených spojeneckými leteckými útoky.