Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
František Kocourek

Věnoval se novinářské činnosti od 20. let dvacátého století. Patřil mezi nejpopulárnější české reportéry. Od podzimu 1938 v rozhlase veřejně vystupuje proti A.Hitlerovi. V době, kdy se nacisté snažili pro sebe získat populární publicisty, aby tím napravili své renomé ve světě, je Kocourkovi v březnu 1939 nabídnuta možnost komentovat z balkónu pražského hotelu Šroubek přehlídku wehrmachtu na Václavském námestí. Kocourek přijal a předstíráním špatné znalosti němčiny Němce zesměšňoval. Známý je jeho výrok o údivu černé vrány poletující nad přehlídkou. Z dalšího působení na veřejnosti byl postupně vytěsňován. V létě 1941 je zatčen, vyslýchán, poté vězněn v policejní věznici gestapa v Malé pevnosti v Terezíně. Odtud je transportován do Osvětimi, kde se jeho život končí v květnu 1942.

Jan Kapras

(1880-1947). Narozen v Brně. Právní historik, vysokoškolský pedagog, v první polovině 30. let senátor Národního shromáždění, v době druhé československé republiky a Protektorátu (do ledna 1942) ministr školství a národní osvěty. Po první světové válce byl například členem československé delegace na Pařížské mírové konferenci. Ve funkci protektorátního ministra byl zastáncem retardačního přístupu premiéra Aloise Eliáše, který se snažil uplatňovat také ve svém rezortu. Po odvolání z ministerské pozice se uchýlil do Řehot nedaleko Nového Bydžova. Po válce byl postaven před Národní soud, ovšem díky důkazům o jeho nekolaborantském postoji a spojení s odbojem byl zproštěn obvinění. Zemřel po těžké nemoci v Novém Bydžově.

Klub českých turistů (KČT)

Založen v roce 1888. Národní spolek na podporu turistiky, spojené s vlasteneckým pohledem na českou krajinu. Zakládal chaty, útulny a rozhledny a záhy začal vytvářet i síť značených turistických cest. Po vzniku republiky změnil název na Klub československých turistů, aby jej pak opět zredukoval po vzniku Protektorátu. Po únoru 1948 byla tato organizace jako samostatný subjekt zrušena a obnovena až po revoluci v roce 1989.

Koncentrační tábory

Represivní zařízení nacistického Německa, která sloužila k věznění a likvidaci režimu nepohodlných osob. Prvním koncentračním táborem, založeným roku 1933, byl KZ-Dachau v Bavorsku.

Konfident

Tajný spolupracovník policie, důvěrník, donašeč, udavač.

KSČ v odboji

Komunistická strana Československa byla rozpuštěna už v době druhé československé republiky 27. prosince 1938. Část jejích vedoucích funkcionářů odešla do Moskvy, kde pak až do roku 1945 sídlilo zahraniční vedení KSČ. Ostatní členové přešli ještě před okupací Česko-Slovenska do ilegality. V období od prosince 1938, respektive března 1939, do května 1945 se postupně vystřídala čtyři tzv. ilegální ústřední vedení KSČ – centrální orgány domácího komunistického odboje. Po dobu okupace vycházelo jako její tiskový orgán ilegální Rudé právo.

Kulturní svaz Němců

Kulturverband der Deutschen. Nacistická instituce podporující kulturní „úsilí“ Němců v Protektorátu udržováním a zakládáním německých škol a domovů mládeže.

Kuratorium pro výchovu mládeže

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - státní mládežnická organizace totalitního typu s povinným členstvím pro českou mládež ve věku od 10 do 18 let založená v květnu 1942. Práci s mládeží oficiálně zahájila v březnu 1943. Hlavní náplní činnosti organizace měla být mimoškolní výchova české mládeže v duchu nacionálního socialismu, podíl na realizaci nacistické politiky sociální demagogie, mobilizaci společnosti v rámci totální války, germanizaci českomoravského prostoru a nezanedbatelná byla též její úloha propagandistická. V čele Kuratoria byl jeho předseda a současně ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. I přes nařízené povinné členství se ovšem kvůli organizačním nesnázím do konce existence Protektorátu podařilo Kuratoriu podchytit jen zhruba polovinu z celkového množství dospívající mládeže.

Stránka: