Slovník pojmů a jmen

Komunistická strana Československa byla rozpuštěna už v době druhé československé republiky 27. prosince 1938. Část jejích vedoucích funkcionářů odešla do Moskvy, kde pak až do roku 1945 sídlilo zahraniční vedení KSČ. Ostatní členové přešli ještě před okupací Česko-Slovenska do ilegality. V období od prosince 1938, respektive března 1939, do května 1945 se postupně vystřídala čtyři tzv. ilegální ústřední vedení KSČ – centrální orgány domácího komunistického odboje. Po dobu okupace vycházelo jako její tiskový orgán ilegální Rudé právo.