Slovník pojmů a jmen

Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě - státní mládežnická organizace totalitního typu s povinným členstvím pro českou mládež ve věku od 10 do 18 let založená v květnu 1942. Práci s mládeží oficiálně zahájila v březnu 1943. Hlavní náplní činnosti organizace měla být mimoškolní výchova české mládeže v duchu nacionálního socialismu, podíl na realizaci nacistické politiky sociální demagogie, mobilizaci společnosti v rámci totální války, germanizaci českomoravského prostoru a nezanedbatelná byla též její úloha propagandistická. V čele Kuratoria byl jeho předseda a současně ministr školství a lidové osvěty Emanuel Moravec. I přes nařízené povinné členství se ovšem kvůli organizačním nesnázím do konce existence Protektorátu podařilo Kuratoriu podchytit jen zhruba polovinu z celkového množství dospívající mládeže.