Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Adolf Hitler

Po 1. světové válce vedoucí osobnost německé nacistické strany (NSDAP). V roce 1933 se po jejím úspěchu ve volbách v době Velké hospodářské krize stává německým říšským kancléřem. Od roku 1934 užívá titul Vůdce. Spolu s dalšími členy NSDAP proměnil Německo v totalitní stát, který pronásledoval, věznil a vraždil své odpůrce a také dle nacistů rasově méněcenné skupiny obyvatel (Židy, Romy apod.). Nese spoluzodpovědnost za rozpoutání 2. světové války a smrt milionů nevinných lidí. Spáchal sebevraždu v dubnu 1945 ve svém berlínském bunkru těsně předtím, než byl Berlín dobyt sovětskou armádou a Německo kapitulovalo.

Emil Hácha

Emil Hácha (1872-1945) byl prezident Česko-Slovenské republiky (1938-1939) a státní prezident Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945). Narodil se v Trhových Svinech v rodině berního úředníka. Stal se uznávaným právníkem, v letech 1925-1938 stál v čele Nejvyššího správního soudu. Do zatčení předsedy protektorátní vlády Aloise Eliáše v září 1941 a příchodu Reinharda Heydricha se Hácha snažil podporovat české kulturní aktivity a brzdit nacistický germanizační tlak. Poté však postupně rezignoval, jeho fyzický i duševní stav byl zcela podlomen. Po osvobození republiky byl v květnu 1945 zatčen a internován ve vězeňské nemocnici v Praze na Pankráci, kde 27. června 1945 zemřel.

Hitlerjugend (HJ)

Od roku 1926 mládežnický orgán NSDAP. V roce 1936 přestává být členství v této organizaci dobrovolné a stává se povinné pro veškerou německou mládež. Po vzniku Protektorátu se přirozeně její působnost přenesla i na jeho území.

Horst Wessel Lied

Píseň Horsta Wessela, známá také jako Die Fahne hoch. Pochodová píseň SA, úderných oddílů NSDAP. V průběhu existence nacistického Německa byla vnímána jako druhá, neoficiální hymna Říše.

Konrad Henlein

Konrad Henlein (1898-1945). Vůdce separatistického sudetoněmeckého hnutí, nacista. Po okupaci československého pohraničí jej Hitler jmenoval říšským komisařem pro sudetoněmecké oblasti, po vzniku Říšské župy Sudety říšským místodržícím. 10. května 1945 spáchal sebevraždu.

Reinhard Heydrich

Jeden z nejvýše postavených nacistů, šéf bezpečnostní policie (gestapo, kriminální policie) a bezpečnostní služby (SD), který spoluorganizoval genocidu evropských Židů (holokaust). 27. září 1941 byl vyslán do Prahy, kde se stal zastupujícím říšským protektorem v Protektorátu Čechy a Morava. Po nástupu do této funkce vyhlásil stanné právo, jemuž padlo za oběť několik stovek vlastenců. 27. května 1942 provedli českoslovenští vojáci vyslaní z Velké Británie (Jan Kubiš a Josef Gabčík) na Heydricha atentát. Utrpěl při něm zranění, na jehož následky 4. června 1942 zemřel.

Stránka: