Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Umění mládeži

Kampaň Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Každý školák ve věku od 10 do 18 let, aniž by byl členem nějakého oddílu spadajícího pod Kuratorium, měl možnost zhlédnout v průběhu školního roku 1943/44 několik kulturních představení (3 koncerty, 4 divadelní kusy a 3 filmové projekce). Akce byla organizována ve spolupráci se školami. Dle oficiálních statistik mělo akce využít na 200 000 dětí.

Úryvek z projevu prezidenta Emila Háchy

Během návštěvy Berlína 14. března 1939 byl na Emila Háchu Hitlerem a dalšími čelnými představiteli nacistického Německa vyvinut nátlak, aby souhlasil s obsazením zbytku Čech a Moravy německými vojsky. Když mu bylo pohrozeno zničením Prahy leteckým bombardováním, Hácha se podvolil. Okupace pak byla vysvětlována jako ochrana a pomoc, o kterou prezident požádal, nikoliv jako násilný akt. Z 14. na 15. března vstoupila německá vojska na území českých zemí, 16. března byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava.

Úřad lidové osvěty

Vznikl v souvislosti s reformou protektorátní výkonné moci v lednu 1942, v tomto případě změnami v resortu Ministerstva školství a národní osvěty. Úřad podléhal předsedovi vlády a převzal do své kompetence ministerstvu školství odebranou agendu kultury (divadlo, písemnictví, výtvarné umění, hudba, zpěv, tanec). V jeho čele stál nový ministr školství Emanuel Moravec. V červnu 1942 byl Úřad lidové osvěty nakonec sloučen s ministerstvem školství.

ÚŘP

Úřad říšského protektora. Nejvýše postavená instituce německé okupační správy Protektorátu Čechy a Morava. Sídlil v Černínském paláci v Praze. V jeho čele stál říšský protektor.

ÚVOD

Ústřední vedení odboje domácího. Centrální orgán českého demokratického odboje, který vznikl na jaře 1940 v úmyslu koordinovat činnost jednotlivých odbojových organizací. V ÚVODu byly zastoupeny Politické ústředí, Obrana národa a Petiční výbor Věrni zůstaneme. Vedení ÚVODu bylo gestapem likvidováno na podzim 1941, zatýkání v řadách jednotlivých složek pokračovalo v průběhu roku 1942. Dopadení Vladimíra Krajiny 31. ledna 1943 historii ÚVODu definitivně uzavřelo.

Uzavření českých vysokých škol

Po manifestačním pohřbu studenta medicíny Jana Opletala 15. listopadu 1939, který zemřel na základě střelného zranění utrženého na protiněmecké demonstraci 28. října 1939, podnikly 17.listopadu 1939 okupační orgány represivní akci namířenou proti českému vysokoškolskému studenstvu. Někteří vedoucí funkcionáři studentských spolků byli bez soudu popraveni, na 1200 studentů bylo posláno do koncentračního tábora. Následně byly uzavřeny české vysoké školy, které byly opět otevřeny až po zániku Protektorátu.

Stránka: