Slovník pojmů a jmen

Kampaň Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Každý školák ve věku od 10 do 18 let, aniž by byl členem nějakého oddílu spadajícího pod Kuratorium, měl možnost zhlédnout v průběhu školního roku 1943/44 několik kulturních představení (3 koncerty, 4 divadelní kusy a 3 filmové projekce). Akce byla organizována ve spolupráci se školami. Dle oficiálních statistik mělo akce využít na 200 000 dětí.