Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Věrouka

Věrouka je souhrn náboženských dogmat, názorů a příkazů.

Versailleský systém

Mezinárodněpolitické uspořádání Evropy po první světové válce nastolené mírovými smlouvami mezi vítěznými státy Dohody a poraženými zeměmi (Německo, Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Turecko).

Vnější komando

Pracovní komando, v němž byli vězni vysíláni na práci mimo Policejní věznici Terezín, např. na práce v zemědělství, průmyslu apod.

Vnitřní komando

Pracovní komando, v kterém vězni Malé pevnosti vykonávali nejrůznější činnosti uvnitř věznice.

Volksdeutsche

Etničtí Němci. Němci, kteří se narodili a ještě před válkou žili za hranicemi vlastního Německa. Například na území Československa, kde tvořili početné národnostní (tzv. jazykové) ostrovy.

Vyhlazovací tábory

Po vypuknutí války, v souvislosti s genocidou evropských Židů, zakládali nacisté tzv. vyhlazovací tábory určené k hromadné likvidaci mužů, žen a dětí.

Stránka: