Slovník pojmů a jmen

Pracovní komando, v němž byli vězni vysíláni na práci mimo Policejní věznici Terezín, např. na práce v zemědělství, průmyslu apod.