Slovník pojmů a jmen

Pracovní komando, v kterém vězni Malé pevnosti vykonávali nejrůznější činnosti uvnitř věznice.