Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Generální Gouvernament

Územně-správní útvar uměle vytvořený z části nacisty okupovaného Polska. Existoval v letech 1939 až 1945. V jeho čele stál generální guvernér Hans Frank, jeden z hlavních pachatelů nacistické hrůzovlády v Evropě.

Gestapo

Geheime Staatspolizei, tajná státní policie. Represivní policejní složka nacistického Německa – jeden ze základních nástrojů nacistického teroru.

Ghetto Terezín

Ghetto v Terezíně bylo sběrným táborem pro Židy z Protektorátu Čechy a Morava i jiných částí Evropy. Založeno bylo v listopadu 1941. Jeho branami prošlo na 155 000 mužů, žen a dětí, z nichž 15 000 tvořili vězni z tzv. evakuačních transportů v závěru války. Na 35 000 lidí nalezlo v Terezíně smrt. Dalších 83 000 vězňů z ghetta deportovaných zahynulo na jiných místech - ve vyhlazovacích táborech, pracovních táborech či na pochodech smrti.

Jozef Gabčík a Jan Kubiš

Jozef Gabčík (1912-1942) a Jan Kubiš (1913-1942) byli příslušníci československé armády ve Velké Británii, kteří vykonali atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Kubiš se narodil v Dolních Vilémovicích jako syn chudého obuvníka, Gabčík ve slovenských Poluvsiích v rodině dělníka. Po absolvování základní vojenské služby vychodili poddůstojnickou školu a stali se vojáky z povolání. Gabčík se ovšem po třech letech služby nechal přeložit do vojenské továrny v Žilině. Po demobilizaci československé armády Kubiš pracoval jako dělník, načež v červnu 1939 odešel ilegálně do Polska. Odtud se dostal do Alžíru, kde vstoupil do Francouzské cizinecké legie. Po porážce Francie nacistickým Německem odešel do Velké Británie, kde prošel výcvikem britské armády a obdržel hodnost rotmistra. Nato prodělal výcvik pro speciální operace, sabotáže a parašutistický kurz. Stejnou anabází se na britskou půdu dostal také Gabčík. Oba pak byli vybráni pro Operaci Anthropoid, jak zněl krycí název likvidace Reinharda Heydricha. Parašutisté byli na protektorátní území vysazeni v noci z 28. na 29. prosince 1941 a o několik měsíců později, 27. května 1942, svůj úkol úspěšně splnili. Po atentátu se Jan Kubiš a Jozef Gabčík s 5 dalšími výsadkáři skrývali v pravoslavném kostele sv. Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici. Nacisté ovšem úkryt vypátrali a 18. června 1942 na něj zaútočili. V boji proti přesile německých jednotek všichni parašutisté zahynuli, nekteří vlastní rukou, aby nepadli živí do rukou gestapa.

Stránka: