Slovník pojmů a jmen

Územně-správní útvar uměle vytvořený z části nacisty okupovaného Polska. Existoval v letech 1939 až 1945. V jeho čele stál generální guvernér Hans Frank, jeden z hlavních pachatelů nacistické hrůzovlády v Evropě.