Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
Dělnické tělovýchovné jednoty

Zakládány od počátku 90.let 19.století jako tělovýchovné kluby sdružující zájemce o sportovní aktivity z řad dělnictva, kteří ideově nesouhlasili s politickým angažováním vedení Sokola. Byly ideově i personálně svázány se sociálnědemokratickým hnutím. V roce 1902 se sdružily ve Svaz dělnických tělocvičných jednot. V době Protektorátu jejich tělovýchovná činnost nebyla zastavena a řada z nich pracovala pod Kuratoriem pro výchovu mládeže. Po únoru 1948 jako samostatný subjekt zanikají a obnoveny jsou opět až v 90. letech 20.století.

Druhá československá republika

Také Druhá republika. Existovala od 1. října 1938 do 14. března 1939, tj. od obsazení československého pohraničí nacistickým Německem do vyhlášení Slovenského štátu.

Druhá světová válka

Největší válečný konflikt v dějinách lidstva. Rozpoutalo ji nacistické Německo napadením Polska 1. září 1939. Válka probíhala v Evropě, v Africe, na Blízkém i Dálném Východě, na obou oceánech. Postupně se do ní zapojily všechny světové velmoci i mnoho dalších zemí. V Evropě skončila 8. května 1945 úplnou porážkou Německa. Japonsko (spojenec Německa) kapitulovalo až 2. září 1945.

Stránka: