Slovník pojmů a jmen

Zakládány od počátku 90.let 19.století jako tělovýchovné kluby sdružující zájemce o sportovní aktivity z řad dělnictva, kteří ideově nesouhlasili s politickým angažováním vedení Sokola. Byly ideově i personálně svázány se sociálnědemokratickým hnutím. V roce 1902 se sdružily ve Svaz dělnických tělocvičných jednot. V době Protektorátu jejich tělovýchovná činnost nebyla zastavena a řada z nich pracovala pod Kuratoriem pro výchovu mládeže. Po únoru 1948 jako samostatný subjekt zanikají a obnoveny jsou opět až v 90. letech 20.století.