Slovník pojmů a jmen

Vše A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V Z
Stránka:
Pojem/ Jméno Definice
28. říjen 1939

Manifestační vystoupení českého lidu proti německé okupaci, k němuž došlo v den 21. výročí vzniku samostatné Československé republiky. Na jeho přípravě se podílely obě složky domácího odboje – komunistická i demokratická (národní). K největší demonstraci došlo v Praze, kde v ulicích protestovalo na 100 000 lidí. Rozsahem akcí byli zaskočeni sami nacisté, kteří užili místy ostré střelby proti protestujícím. Té padli za oběť dělník Václav Sedláček a student Jan Opletal.

Reichsbahn

Komando Reichsbahn (v překladu říšská dráha). Vězni Malé pevnosti, kteří byli zařazeni do tohoto pracovního komanda, upravovali železniční trať, a to zejména v úseku Litoměřice - Ústí nad Labem. Rovněž se podíleli na vykládkách na různých nádražích, stavbách a jiných pomocných pracích. Počet nasazených vězňů v komandu neustále rostl, v roce 1945 činil až 300 osob. Komando patřilo v Policejní věznici Terezín mezi početně největší.

Říšská myšlenka

Reichsgedanke. Jeden z nejčetněji užívaných pojmů nacistického slovníku v souvislosti s germanizací českého prostoru, mj. i školní mládeže. Výchova českého národa, především dětí a mládeže, k říšské myšlence, znamenala převýchovu v duchu nacistické ideologie.

Říšské kancléřství

Orgán předsedy německé (říšské) vlády. 30. ledna 1933 se stal říšským kancléřem Adolf Hitler. Po smrti říšského prezidenta Paula von Hindenburga byly spojeny obě funkce dohromady (kancléřská s prezidentskou) a A. Hitler byl nadále titulován jako „Vůdce a říšský kancléř“.

Říšští Němci

Reichsdeutsche. Označení pro Němce pocházející z území vlastního Německa.

Stránka: