Slovník pojmů a jmen

Komando Reichsbahn (v překladu říšská dráha). Vězni Malé pevnosti, kteří byli zařazeni do tohoto pracovního komanda, upravovali železniční trať, a to zejména v úseku Litoměřice - Ústí nad Labem. Rovněž se podíleli na vykládkách na různých nádražích, stavbách a jiných pomocných pracích. Počet nasazených vězňů v komandu neustále rostl, v roce 1945 činil až 300 osob. Komando patřilo v Policejní věznici Terezín mezi početně největší.