Slovník pojmů a jmen

Reichsdeutsche. Označení pro Němce pocházející z území vlastního Německa.