Slovník pojmů a jmen

Reichsgedanke. Jeden z nejčetněji užívaných pojmů nacistického slovníku v souvislosti s germanizací českého prostoru, mj. i školní mládeže. Výchova českého národa, především dětí a mládeže, k říšské myšlence, znamenala převýchovu v duchu nacistické ideologie.