Slovník pojmů a jmen

Mezinárodněpolitické uspořádání Evropy po první světové válce nastolené mírovými smlouvami mezi vítěznými státy Dohody a poraženými zeměmi (Německo, Rakousko, Bulharsko, Maďarsko, Turecko).