Slovník pojmů a jmen

Vznikl v souvislosti s reformou protektorátní výkonné moci v lednu 1942, v tomto případě změnami v resortu Ministerstva školství a národní osvěty. Úřad podléhal předsedovi vlády a převzal do své kompetence ministerstvu školství odebranou agendu kultury (divadlo, písemnictví, výtvarné umění, hudba, zpěv, tanec). V jeho čele stál nový ministr školství Emanuel Moravec. V červnu 1942 byl Úřad lidové osvěty nakonec sloučen s ministerstvem školství.