Slovník pojmů a jmen

Vzniká v květnu 1939 jako mládežnický orgán Národního souručenství, který je zpočátku vnímán řadou jeho členů jako platforma pro pasivně rezistentní či přímo odbojový postoj vůči okupaci. Jednotlivé organizace MNS pořádaly kulturní a společenské akce, jež měly nezřídka vlastenecký podtext. Mladé Národní souručenství bylo v pozdějších letech opakovaně kritizováno aktivistickými novináři za příliš laxní postoj při uplatňování ideologické převýchovy české mládeže v duchu nacionálního socialismu. Jeho nástupcem se na tomto poli nakonec stalo Kuratorium pro výchovu mládeže.