Německý jazyk


Příklady změn ve výuce německého jazyka

Postavení němčiny

Výuka němčiny získala po vzniku Protektorátu Čechy a Morava nový rozměr. Nebyla již jen jazykem, jehož znalost byla potřebná k domluvení se s německy mluvícím cizincem nebo spoluobčanem. Nyní to byl jazyk říše, která české země pohltila. Z pohledu okupantů byla jeho znalost povinností každého Čecha.

Jak říká Miroslav Kubík ve své vzpomínce na dobu protektorátního školství,"…při výuce již nešlo jen o Goetheho a Schillera… To byla jiná doba.“

Výuka německého jazyka byla jedním z hlavních nástrojů okupantů v působení na mládež.

Od školního roku 1940/1941 byla němčina povinným předmětem na všech českých školách.

Podívejte se na přehledy vyučovacích hodin z doby Protektorátu a zjistěte, jak se měnily počty vyučovacích hodin němčiny v jednotlivých ročnících.

Náplň výuky

Kromě běžné výuky německé gramatiky a slovní zásoby se žáci museli učit zpaměti v němčině životopis Adolfa Hitlera, museli umět německou hymnu a   Horst Wessel Lied , museli umět německy definici nacionálního socialismu (   nacistická ideologie, nacismus ).

V rámci němčiny se měli žáci seznamovat s německým národem, s jeho historií a významnými osobnostmi. V nových učebnicích se objevovaly texty s tematikou zahrnující nejen každodenní život, ale též s životopisnými daty jednotlivých představitelů říše apod. Stejně tak i v jednotlivých gramatických cvičeních se objevovaly věty odkazující na tematiku říše.

Zde si můžete prolistovat několik stránek z třídní knihy třídy VII. A táborského gymnázia a pokusit se zjistit, jaká témata byla probírána v němčině.

Nové učební pomůcky

Od roku 1942 začal vycházet časopis pro výuku němčiny pro I.–IV. ročník středních a hlavních (měšťanských) škol Wir lernen Deutsch.

 101     104

 

Prohlédněte si jedno číslo časopisu Wir lernen Deutsch a zjistěte, o čem se v jednotlivých textech hovořilo, k čemu všemu vlastně měl časopis sloužit!

Další z nových učebních pomůcek byla i Němčina – Jazykový časopis pro začátečníky i pokročilé. Jednalo se o učebnici doplněnou rozhlasovým kurzem, která byla doporučena všem školám s českých vyučovacím jazykem. Kromě jazykového rozměru byla přímo učebnicí o Německu, obsahovala informace k reáliím (Berlín) o významných osobnostech říše, např. Balduru von Schirachovi a Josephu Goebbelsovi, reportáže od válečných zpravodajů, vtipy, karikatury atd.