Učebnice a knihy


Revize učebnic

Záhy po vzniku Protektorátu vyvstala ze strany okupantů potřeba přizpůsobit také učební osnovy a učebnice novým poměrům. Doposud užívané učebnice musely projít kontrolou a revizí. Ty, které byly ohodnoceny jako použitelné, byly zčásti upraveny (začerněním či přelepením nevhodného textu), mnohé však byly úplně vyřazeny.

Opravy v učebnicích

Brzy po březnu 1939 byly sestaveny seznamy zakázaných učebnic a knih. Tento soupis se během války neustále rozšiřoval.

Místo vyřazených textů byly vydávány nové, době poplatné učebnice.

Učebnice vydané za Protektorátu - ukázky

Zakázané knihy - příklady

Ze školních knihoven byly postupně vylučovány nejrůznější knihy. Pokud jde o beletrii, studenti ani profesoři už nemohli sáhnout po všech či některých knihách autorů, jako byli např.: H. Barbusse, L. Feuchtwanger, Thomas a Klaus Mannové, E. M. Remarque, F. WerfeI, I. Olbracht (Anna proletářka, Obrazy ze soudobého Ruska), J. Nižňanský (román Čachtická paní) nebo Karel Poláček (Edudant a Francimor)

Byla zakázána také skautská literatura, např. „Skautík Čiperka“ od Josefa Kubičky, „Skautský rok družiny kamzíků“ od Josefa Kováře nebo kniha Jaroslava Foglara „Pod junáckou vlajkou“. Všechny zakázané tituly musely být zapečetěny a zaslány na policejní ředitelství v Praze a v Brně.


Zde můžete nahlédnout do seznamu knih, které měly být velmi záhy po začátku války vyloučeny z knihoven. Pročtěte si jej a zamyslete se, proč byli výše zmínění autoři, případně některé jejich knihy zakázány?