Nálety


 Školy a letecké poplachy

Už v době 1. československé republiky (zákonem o ochraně a obraně proti leteckým útokům z dubna 1935) byla zřízena civilní protiletecká ochrana (CPO). Jejím úkolem bylo především zabezpečit pro obyvatelstvo plynové masky a zřídit dostatek veřejných protileteckých krytů. Na významu nabyla CPO po vypuknutí 2. světové války. Z hlediska organizačního byla protektorátní CPO v roce 1941 začleněna do německé protiletecké ochrany -   Luftschutz (Luftschutzpolizei).

Specifickou otázkou protiletecké ochrany byla ochrana žáků ve školách. Většina škol ovšem neměla k dispozici prostory, jež by fungovaly jako protiletecký kryt pro veškeré žactvo školy, ani možnost vybudovat tzv. zákopový kryt na školních zahradách apod. Proto byl pro případ leteckého poplachu na některých školách připraven plán hromadného opuštění školy a rozptýlení žactva po okolí (lesy, aleje apod.). 

Navíc kvůli snadnější, rychlejší a bezpečnější reakci na letecký útok zaváděly některé školy (zejména v závěru války) tzv. střídavou výuku – ve škole nebyli v době vyučování všichni žáci najednou.

Protiletecká ochrana ve výuce

Protipožární hlídky

Jak se hlásily nálety