Atentát na Heydricha


FO01219235

Uprostřed   Reinhard Heydrich , vlevo   Horst Böhme a vpravo   Karl Hermann Frank (ČTK)

27. května 1942 byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Odpovědí na atentát byl teror ze strany okupantů. Jeho projevy pocítily i školy.

odkaz4

Vyhlášení civilního vyjímečného stavu (Národní politika, č. 144 (28. 5. 1942), ročník LX, s. 1)

4. června 1942 Reinhard Heydrich na následky zranění zemřel.

Co tehdy vysílal protektorátní rozhlas?

Protektorátní rozhlas vysílal 7. 6. 1942 reportáž ze smuteční slavnosti na Pražském hradě po smrti Heydricha. Zde si ji můžete poslechnout:

Archiv Českého rozhlasu.

Prohlédněte si ukázky z Národní politiky, odrážející události v Protektorátě po atentátu na R. Heydricha. Všimněte si, jakým způsobem je podáván postoj českého obyvatelstva k atentátu. Všimněte si sloupců se jmény popravených! Jak takovéto zprávy mohly působit na čtenáře?!

Jednou z největších akcí proti středoškolákům v době heydrichiády bylo zatčení a uvěznění žáků a žákyň dvou škol z Roudnice n. Labem. O tomto případu, stejně jako o opatřeních, která byla na roudnickém gymnáziu po zatčení studentů přijata, se dozvíte zde: Případy studentů z Roudnice nad Labem.

Co se dělo po atentátu na školách?

V souvislosti s atentátem přednesl ministr školství   Emanuel Moravec projev, který si museli nejprve vyslechnout všichni učitelé. Poté měli za úkol reprodukovat jej žákům – buď před shromážděním všech studentů nebo v jednotlivých třídách (vždy před dalším členem učitelského sboru – jakožto svědkem).

F201009080208201

E. Moravec na manifestaci pro říši (ČTK)

Podle Moravce musela být „česká škola nositelkou říšské myšlenky, profesoři a učitelé jejími apoštoly“.

Z vysílání protektorátního rozhlasu

Emanuel Moravec promluvil po smrti Heydricha v protektorátním rozhlase s tímto apelujícím projevem k českému národu:

Archiv Českého rozhlasu.

Podívejte se na ukázku projevu zatímního správce gymnázia v Roudnici nad Labem, který byl přednesen před žáky a profesory. Přečtěte si celou ukázku projevu či jen vyznačený úryvek. Jak na vás působí tón projevu, jeho obsah? Jakým způsobem je vysvětlováno vypálení Lidic či rozsudky stanných soudů? Ukázky oznámení o rozsudcích stanných soudů si můžete prohlédnout zde.