Maturita


tabla 

Rašínovo státní gymnasium v Hradci Králové 1940, Sbírky Muzea Východních Čech v Hradci Králové.

Rašínovo státní gymnasium v Hradci Králové 1931-1939, Sbírky Muzea Východních Čech v Hradci Králové.

Nacisté zasahovali do průběhu maturitních zkoušek.

Z organizace maturit v době Protektorátu:

Od roku 1942 měl hlavní slovo při maturitách předseda zkušební komise, ostatní členové měli pouze poradní hlas. Německá inspekce nařídila předsedům komisí, že nesmí prospět 20 % zkoušených studentů.

Od roku 1943 museli zkoušení zodpovědět německy alespoň jednu otázku z dějepisu, zeměpisu, nebo matematiky.

Stejně jako dnes, i v době Protektorátu si budoucí maturanti vytvářeli tabla.

Přihlášky k maturitě

Studenti museli vyplňovat "Přihlášky ke zkoušce dospělosti". 

Písemné maturity

Z průběhu písemných zkoušek byl pořizován podrobný zápis o jejich průběhu, formuláře byly také doplněny pokyny ke zkouškám pro profesory i pro žáky.

Máte-li zájem, podívejte se, jaká témata mohli žáci dostat při písemné maturitě.

Ústní maturita

K ústní maturitě vycházely pokyny upravující jejich průběh. Zde si můžete přečíst, jaké v dubnu 1942 vyšly pokyny k ústním zkouškám z jazyka českého.


Například - předměty ústní zkoušky na Reálném gymnáziu v Roudnici nad Labem byly ve školním roce 1942/1943 následující:

  • jazyk německý
  • jazyk český 
  • dějepis a zeměpis Vělkoněmecké říše
  • matematika nebo latina
  • volitelný předmět, a to podle typu školy (další cizí jazyk, fyzika, přírodopis, chemie)


Žáci dostávali maturitní vysvědčení, zde se můžete podívat na opis takového vysvědčení.

Žáci pracovně nasazení a zkoušky dospělosti.