Totální nasazení  


 odkaz - Foto 0 - FA  881

Mládež na zemědělských pracích, duben 1943 (Památník Terezín)

Ještě před definitivní germanizací českomoravského prostoru hodlali nacisté co nejvíce vytěžit hospodářský potenciál země a využít pracovní sílu domácího obyvatelstva. Školní mládež byla využívána především v době sezónních zemědělských prací. 

Podle potřeb byli na nejrůznější práce povoláváni nejenom chlapci, ale také dívky. Například v červnu 1941 se v náborových oběžnících objevuje i výzva pro žákyně (zejména z nejvyšších tříd středních a odborných škol), aby se hlásily na práci v útulcích, jeslích atp.

Pracovní nasazení žactva kulminovalo v letech 1943 až 1945 poté, co byla vyhlášena tzv.   totální válka (proto totální válečné nasazení). Na práci do říše byla poslána i jistá část učitelstva. Nacisté tak zabíjeli dvě mouchy jednou ranou: získávali levnou pracovní sílu a přispívali k úpadku úrovně výuky.