Slovník pojmů a jmen

Jeho hlavní teze jsou následující: Německý národ je všeobecně nejvyspělejší z hlediska kulturního i biologického, lidské rasy se dělí na vyspělé a podřadné - degenerované, Židé jsou zkázou všeho lidstva. Kromě nich vidí nacismus svého úhlavního nepřítele také v komunismu (bolševismu) i demokracii. Tyto názory pak vedly k válečné expanzi nacistického Německa v 2. světové válce, vyhlazování dle nacistů méněcenných skupin obyvatel (zejména Židů) a věznění a vraždění jeho skutečných i domnělých odpůrců.