Časopis Mladý hlasatel


Mladý hlasatel, časopis určený pro děti a mládež, vycházel od roku 1935.  Jeho tisk byl zastaven v roce 1941.

Důležitou součástí časopisu byla rubrika Kluby Mladého hlasatele, u jejichž zrodu stál Jaroslav Foglar. Každý klub měl své číslo a oficiální název. Každý člen klubu měl svoji klubovní legitimaci. Do ní si vlepoval kupony z časopisu. Za jednu kompletně kupony polepenou legitimaci mohl získat kovový odznak Mladého hlasatele. Kluby si psaly svoje kroniky, měly doporučeno vlastnit své razítko, zákony. Každý klub měl též do redakce časopisu odesílat hlášení o své činnosti, o tom pak bylo referováno v rubrice Klubovní záležitosti (leckdy se jedná o úsměvné příhody, výčet jejich cílů, záměrů atd.). Ohromný nárůst klubu nastal v listopadu 1940, kdy byl zakázán skauting. V době zastavení časopisu (květen 1941) existovalo 24 600 registrovaných čtenářských klubů.


V Mladém hlasateli najdeme články o nejrůznějších dětských zálibách a koníčcích („Něco pro známkaře“, „Hlídka mladých fotografů“…), povídání o zbraních německých a zbraních současných vůbec, články o sportu a významných osobnostech českého sportu, návody na výrobu modelů, soutěže, křížovky, testy všeobecných znalostí, povídání o zajímavých technických vynálezech. Též se na stránkách časopisu setkávali čtenáři s pracemi svých vrstevníků (básničky, povídky), se zajímavostmi z přírody a také tu byla rubrika věnovaná výuce němčiny. V pozdějších číslech se objevila i rubrika „Kam do učení?“, kde byly popsány některé učební obory nabízené žákům.  Zadní strana časopisu obsahovala příběhy Rychlých šípů.


12-1940 19-1941 38-1941

Obálky časopisu Mladý hlasatel (Národní muzeum)