Časopis Správný kluk 


Správný kluk byl čtrnáctideník, který vycházel od léta 1943 do jara 1945.

Byl určen chlapcům od 10 do 14 let. Jeho podtitul zněl ‘Časopis radostného mládí’. Přinášel informace o práci Kuratoria, dobrodružné povídky, reportáže z cest, informace o sportu a sportovcích, ale také příběhy s válečnou tématikou. Jeho obsah také nezapřel ducha tehdejší doby a zaměření organizace, která ho vydávala.

I když bylo na jeho stranách proklamováno, že v žádném případě nemá být spojován s časopisem Mladý hlasatel, ve skutečnosti na sebe měl upoutat zájem bývalých čtenářů tohoto časopisu, jenž byl zastaven v roce 1941 a který byl mezi mládeží velmi oblíben. Za tímto účelem se snažil navázat i na tradici jeho čtenářských klubů a založil kluby obdobné, které ovšem nesly název Kroužky Správného kluka. V jeho redakci také v roce 1943 působí i bývalý redaktor Mladého hlasatele a otec jeho čtenářských klubů, Jaroslav Foglar, který právě v tomto roce Kroužky Správného kluka řídí. V roce 1944 již ovšem v jeho redakci nepůsobí.

Na stránkách tohoto časopisu nepravidelně vychází kreslený seriál, jenž je nápadně podobný slavným Foglarovým “komiksům“ z přelomu třicátých a čtyřicátých let a který obsahuje silný propagandistický podtext. Autorem jeho obrazové části byl Bohumír Čermák, kreslíř, který byl i jedním ze spolutvůrců slavných Foglarových “Rychlých šípů“.

01-1944        06-1944        11-1944

12. leden 1944                                28. červen 1944                               15. listopad 1944                                   

Obálky časopisu Správný kluk (Národní muzeum)