Časopis Mladý hlasatel 


Mladý hlasatel, časopis určený pro děti a mládež, vycházel od roku 1935. Jeho tisk byl zastaven v roce 1941.

Důležitou součástí časopisu byla rubrika Kluby Mladého hlasatele, u jejichž zrodu stál Jaroslav Foglar. Každý klub měl své číslo a oficiální název. Každý člen klubu vlastnil svoji klubovní legitimaci. Do ní si vlepoval kupony z časopisu. Za jednu kompletně kupony polepenou legitimaci mohl získat kovový odznak Mladého hlasatele. Kluby si psaly svoje kroniky, měly doporučeno mít razítko, zákony. Každý klub měl též do redakce časopisu odesílat hlášení o své činnosti, o tom pak bylo referováno v rubrice Klubovní záležitosti (leckdy se jedná o úsměvné příhody, výčet jejich cílů, záměrů atd.). Ohromný nárůst klubu nastal v listopadu 1940, kdy byl zakázán skauting. V době zastavení časopisu (květen 1941) existovalo 24 600 registrovaných čtenářských klubů.


V Mladém hlasateli najdeme články o nejrůznějších dětských zálibách a koníčcích („Něco pro známkaře“, „Hlídka mladých fotografů“…), povídání o zbraních německých a zbraních současných vůbec, články o sportu a významných osobnostech českého sportu, návody na výrobu modelů, soutěže, křížovky, testy všeobecných znalostí, povídání o zajímavých technických vynálezech. Též se na stránkách časopisu setkávali čtenáři s pracemi svých vrstevníků (básničky, povídky), se zajímavostmi z přírody a také tu byla rubrika věnovaná výuce němčiny. V pozdějších číslech se objevila i rubrika „Kam do učení?“, kde byly popsány některé učební obory nabízené žákům.  Zadní strana časopisu obsahovala příběhy Rychlých šípů.


 12-1940         19-1941         38-1941 

č. 12/1940                                                 č. 19/1941                                                č. 38/1941

Obálky časopisu Mladý hlasatel (Národní muzeum)