Práce v zemědělství 


 Práce v zemědělství

 Dívky na zemědělských pracích, duben 1943 (Památník Terezín)

co vše mohlo ve škole v souvislosti s pracemi v zemědělství nastat…

Žáci a učitelé byli místo vyučování kolektivně „nasazováni“ na zemědělské práce. Mladí lidé dostávali za práci ubohou odměnu, která zpravidla nestačila ani na úhradu opotřebených šatů.

Již po vzniku Protektorátu, v červnu 1939, byli studenti oficiálně vyzváni k pomoci v zemědělství. Na základě úspěchu této akce byla pak stejná výzva k dobrovolné pomoci v zemědělství  adresována školám i v následujících letech. Nasazení mládeže do zemědělství bylo v podstatě nutností způsobenou nedostatkem pracovních sil.

V červnu 1941 k výzvě o dobrovolném zapojení se do zemědělských prací přibyla také akce „Městská mládež pomáhá venkovu“. 

Nejčastější činností, při které studenti pomáhali, byla sklizeň okopanin. 

Zvláštní kapitolou v rámci zemědělských prací bylo také nasazování žactva na likvidaci mandelinky bramborové. 

Krátkodobé i dlouhodobé nasazení mládeže si mohl vyžádat starosta obce a od roku 1943 také předseda Svazu zemědělství a lesnictví přímo u správce školy nebo na pracovním úřadě.