Časopis Dívčí svět


Časopis Dívčí svět byl dívčí obdobou Správného kluka. Vycházel každých čtrnáct dní od léta 1943.

V polovině září 1944 je jeho tisk z válečných důvodů zastaven. Jestliže byl Správný kluk určen chlapcům od 10 do 14 let, pak byl podobně Dívčí svět svou formou a náplní zaměřen na dívky ve stejném věkovém rozmezí. Dívčí svět se též pokusil pracovat s fenoménem čtenářských klubů, které nesly název Kroužky Dívčího světa.


01-1944    03-1944    04-1944

12. ledna 1944                                    8. března 1944                                   26. dubna 1944    

06-1944    22-03-1944

22. března 1944                                  14. června 1944

Obálky časopisu Dívčí svět (Národní muzeum)