Časopis Vlaštovička 


Vlaštovička byl ilustrovaný časopis pro děti ve věku okolo 10 let. Začal vycházet v roce 1937, zastaven byl v roce 1941. Vycházel měsíčně.

Po válce bylo jeho vydávání obnoveno.

Obsahoval Vlaštoviččinu poštu (čtenářská rubrika), pohádky a povídky, informace o přírodě, jazykolamy, návody na výrobu různých věcí. Objevovaly se tu texty věnované krásám vlasti, o české hudbě apod., a také např. hádanky a křížovky.

01- 1941      04- 1941      11-1940

leden 1941                                                 duben 1941                                             listopad 1940

Obálky časopisu Vlaštovička (Národní muzeum)